Zgłoszenie na szczepienie


  Pytania obligatoryjne w związku z przysąpieniem do programu:


  Czy masz 36 - 64 lat?

  Czy jesteś mieszkańcem Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej?

  Czy byłeś/byłaś szczepiona przeciwko WZW typu B?


  Informacje dodatkowe:

  Uwagi lub dodatkowe informacje (pole opcjonalne, może pozostać niewypełnione)  Skip to content