Bezpłatne Szczepienie Przeciwko WZW B 

Drogi Zakażenia

Projekt pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” [RPWP.06.06.03-30-0003/18-00] jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego